Uitbreiding Algemene Bestuursdienst

Het aantal functies dat valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD) wordt groter en de dienstverlening vanuit Bureau ABD groeit gefaseerd mee. Wie op een functie zit die door de uitbreiding ook onder de ABD zal vallen, ontvangt hierover deze week bericht.

In grote lijnen bestond de ABD voorheen uit managers in de schalen 17 en hoger en directeuren met integrale managementverantwoordelijkheid in de schalen 15 en 16. Bureau ABD verzorgde het rijksbrede Management Development voor die groep. Dat principe wordt nu breder toegepast om zo de mobiliteit en doorgroei van een grotere groep ambtenaren in de top van de rijksdienst te bevorderen. Afgelopen najaar hebben de SG’s van alle departementen met Bureau ABD vastgesteld dat de ABD zal gaan bestaan uit alle topmanagers en middenmanagers vanaf schaal 15, en onder voorwaarden bepaalde project- en programmamanagers vanaf schaal 15.

Bureau ABD zal voor deze functies de werving en selectie begeleiden, en deze groep kan gebruik maken van de loopbaanbegeleiding en het ontwikkelaanbod van Bureau ABD. Een kleine groep talenten op schaal 14, die door de departementen worden geïdentificeerd in de schouw, zal worden uitgenodigd voor loopbaangesprekken. De dienstverlening aan de Topmanagementgroep en samenwerkings- en convenantpartners zal niet veranderen. De dienstverlening aan Buitenlandse Zaken en Defensie blijft vooralsnog ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie, maar ze hebben de nadrukkelijke intentie om verder aan te sluiten.

In overleg met de departementen vindt de uitbreiding van de ABD en de daarbij horende uitbreiding van de dienstverlening aan nieuwe ABD’ers gefaseerd plaats in de loop van 2018.