Erik Jan van Kempen programma-directeur-generaal Omgevingswet bij BZK

Erik Jan van Kempen wordt programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2018.

Erik Jan van Kempen

Drs. E.J. (Erik Jan) van Kempen is sinds 2013 directeur Woningmarkt bij het ministerie van BZK, en sinds 2016 tevens plaatsvervangend directeur-generaal . Daarvoor vervulde hij de functie van manager Belangenbehartiging publieke zaak bij Aedes, vereniging van woningcorporaties. Eerder werkte hij onder andere als directeur Algemene financiƫle en economische politiek bij het ministerie van Financiƫn en als plaatsvervangend directeur Zorgverzekeringen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Erik Jan van Kempen studeerde Politicologie en Algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam.

De benoeming van Erik Jan van Kempen is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.