Wim van Vemde hoofd van de Dienst HRM bij de Politie

Wim van Vemde wordt per 1 april 2018 hoofd van de Dienst HRM bij de Politie. Hij volgt Desirée Roesink op.

Wim van Vemde

W.J. (Wim) van Vemde is momenteel directeur van het programma Landelijke Meldkamerorganisatie. Na het afronden van zijn opleiding aan de Nederlandse Politie Academie startte hij zijn loopbaan in 1981 als toegevoegd officier in het district Alkmaar van het Korps Rijkspolitie. Vervolgens vervulde hij vele functies, zoals hoofd Recherchezaken van het District Amsterdam, chef Geüniformeerde Dienst bij de gemeentepolitie Alkmaar, districtschef Den Helder/Texel bij het regiokorps Noord-Holland Noord, plaatsvervangend korpschef Zaanstreek-Waterland en korpschef van de politieregio Gooi en Vechtstreek.

Vanaf 2011 verbleef Wim van Vemde vier jaar op Curaçao, als hoofd van het Recherchesamenwerkingsteam voor de overzeese gebiedsdelen binnen ons Koninkrijk. Na zijn terugkeer trad hij begin 2015 aan als directeur van het programma Personele Reorganisatie Nationale Politie. Sinds juli 2016 vervult hij de directeursfunctie bij het programma Landelijke Meldkamerorganisatie.