Ruth Clabbers plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit bij IenW

Ruth Clabbers wordt per 1 april 2018 plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij blijft daarnaast tevens directeur Wegen en Verkeersveiligheid bij dit ministerie.

Ruth Clabbers

Drs. R. (Ruth) Clabbers was eerder directeur directie Arbeidsmarktfraude en directie Opsporing bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarvoor was zij onder andere directeur Nationale Veiligheid bij de Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van JenV en plaatsvervangend directeur Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van BZK.

Ruth Clabbers studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Nijmegen.