Wino Aarnink directeur Openbaar Vervoer en Spoor bij IenW

Wino Aarnink start op 22 mei 2018 als directeur Openbaar Vervoer en Spoor bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wino Aarnink

Ir. W.H.B. (Wino) Aarnink is momenteel directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat Midden Nederland. Hij begon zijn loopbaan bij het ministerie van Landbouw. In 2004 maakte hij de overstap naar het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat waar hij begon bij als projectleider Ruimte voor de Rivier. Later werd hij afdelingshoofd en plaatsvervangend directeur Waterveiligheid. In 2012 werd hij afdelingshoofd Aanleg Weginfrastructuur en plaatsvervangend directeur Wegen en Verkeersveiligheid.

Wino Aarnink studeerde Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen in de richting Hydrologie en Waterbeheer.