Gerard Bakker hoofddirecteur DJI bij het ministerie van JenV

Gerard Bakker wordt hoofddirecteur Dienst Justitiƫle Inrichtingen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2018.

Gerard Bakker

Dr. mr. G.J.C.M. (Gerard) Bakker is sinds 1 december 2014 bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarvoor vervulde hij de functie directeur Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Eerder gaf hij leiding aan diverse handhavingsprocessen bij de Douane en de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

Gerard Bakker studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden en is in de Criminologie gepromoveerd in Gent.

De benoeming van Gerard Bakker is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.