Reinier ter Kuile directeur Bestuur, Financiën en Regio bij BZK

Reinier ter Kuile wordt met ingang van 1 mei 2018 directeur Bestuur, Financiën en Regio bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Reinier ter Kuile

Mr. drs. R.R. (Reinier) ter Kuile was de afgelopen twee jaar programmadirecteur Informatievoorziening sociaal domein voor gemeenten en zorgaanbieders. Eerder was hij directeur Beschermen, Aanpakken en Voorkomen, directeur Justitieel Jeugdbeleid, programmadirecteur Staatskundige hervormingen Nederlandse Antillen en directeur Vreemdelingenbeleid bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Reinier ter Kuile studeerde Rechten en Bestuurswetenschappen in Groningen en Parijs.