Fiona Atighi directeur ICT bij DUO

Fiona Atighi begint op 1 juni 2018 als directeur ICT bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Fiona Atighi

Drs. F. (Fiona) Atighi werkt vanaf 2000 binnen de Rijksoverheid. Zij had verschillende functies bij het toenmailge ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM), ICTU, het ministerie van Algemene Zaken, de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) en de shared service organisatie Doc-Direkt.

Fiona Atighi studeerde Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.