Albert Hazelhoff algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau

Albert Hazelhoff wordt met ingang van 1 juli 2018 de nieuwe algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Albert Hazelhoff

Mr. drs. A. (Albert) Hazelhoff MBA is momenteel hoofdofficier bij het Parket Centrale Verwerking van het Openbaar Ministerie. Hiervoor was hij onder andere plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal bij het Ressortsparket Arnhem, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie bij het Parket Almelo, directeur/loco-secretaris Gedeputeerde Staten bij de provincie Overijssel en directeur Diensten/lid directieteam Informatie Beheer Groep (nu DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Albert Hazelhoff studeerde Geschiedenis en Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft een MBA studie gevolgd aan de Universiteit Nijenrode en de University of Rochester (USA).