Arnold Jonk bestuurder Stichting Openbaar Primair Onderwijs

Arnold Jonk treedt per 1 juli 2018 aan als bestuurder van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 'Samen tussen Amstel en IJ'.

Annet Jonk

Dr. A. (Arnold) Jonk is momenteel plaatsvervangend inspecteur-generaal bij de Inspectie van het Onderwijs. Sinds april 2012 was hij bij dezelfde organisatie hoofdinspecteur Primair en (voortgezet) Speciaal Onderwijs. Daarvoor vervulde hij de functie van directeur Kennis bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder werkte hij bij het agentschap EVD van het ministerie van Economische Zaken.