Leeratelier: Sturing van transities en omgaan met complexiteit

Bureau ABD organiseert op dinsdag 26 juni een eenmalige bijeenkomst 'Sturing van transities en omgaan met complexiteit'.

Het verwezenlijken van politieke doelen is in de huidige tijd in hoge mate een kwestie van omgaan met complexiteit. Succes of falen hangt af van het vermogen wendbaar of innovatief te kunnen zijn. Het is een zoektocht naar balans tussen doelgerichtheid en dwarsdenken, tussen sturing van grote transitie en stapsgewijze vooruitgang. Omgaan met complexiteit is misschien wel de belangrijkste uitdaging voor de professionele manager van nu. Hoe kan de moderne beleidsmanager vorm geven aan succesvolle transitietrajecten in een complexe omgeving? Hoe kom je tot een handelingsrepertoire als alles complex is?

Vera Minten en Albert Faber (ministerie van EZK) bieden een leeratelier aan, waarin wordt verkend welke diverse manieren van sturing er zijn in de context van complexiteit. Dit leeratelier bouwt voort op de vorig jaar verschenen bundel ‘Sturen in een verweven dynamiek’, waarin wordt verkend wat sturing in de context van complexiteit vermag.

Het leeratelier gaat ook verder, want het wordt een actieve bijeenkomst. We leren niet alleen vanuit de theorie, maar in intervisie ook vooral van elkaars praktijk. We zullen complexiteit ervaren en er in een leerzame én inspirerende sessie betekenis aan geven. De nadruk ligt op complexiteit en samenwerking tussen verschillende overheidslagen.

De module bestaat uit één plenaire sessie van 16:00 tot 20:00 uur, waarin je leert over de aard van complexiteit en samen met collega-ABD'ers de thematiek bespreekt. Vera Minten en Albert Faber begeleiden de sessies. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Na afloop heb je meer beeld van wat complexiteit betekent en hoe je deze kennis kunt gebruiken voor de beleidsthema’s waar je bij betrokken bent.

Thema’s

  • complexiteit en transitie
  • intervisie
  • sturing, aanpassing en bijsturing
  • samenwerking tussen overheidslagen

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor alle ABD'ers.

Praktisch

  • Dinsdag 26 juni 16.00 – 20.00 uur
  • Locatie: Bureau ABD, Muzenstraat 97, Den Haag
  • Aanmelden