Jeroen de Graaf programmadirecteur Grenzen en Veiligheid bij JenV

Jeroen de Graaf is 15 mei 2018 gestart als directeur van het Programma Grenzen & Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Jeroen de Graaf

Mr. J.W. (Jeroen) de Graaf werkte tot voor kort in het kader van de ABD-uitwisseling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als ambassadeur in Port of Spain (Trinidad & Tobago) en als directeur Veiligheid en Crisisbeheersing. Daarvoor was hij lid van het MT van de IND en vervulde hij de functie van plaatsvervangend directeur Uitvoeringsbeleid bij de IND.

Jeroen de Graaf studeerde Internationaal recht aan de Universiteit Leiden en Strategisch management voor de publieke sector aan de Universiteit Utrecht.