Karin van Boetzelaer afdelingshoofd Werkgevers en Sociale zekerheid Buiten Europees Nederland bij SZW

Karin van Boetzelaer start op 15 augustus 2018 als afdelingshoofd Werkgevers en Sociale zekerheid Buiten Europees Nederland bij de directie Werknemersregelingen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Karin van Boetzelaer

K.G. (Karin) van Boetzelaer is momenteel plv. afdelingshoofd bij de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen bij SZW. Daarvoor bekleedde ze verschillende functies bij de directie Kinderopvang bij hetzelfde ministerie. Eerder heeft ze bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken gewerkt.