Odette van de Riet hoofd Bureau Strategische Analyse bij Financiën

Odette van de Riet wordt met ingang van 1 september 2018 hoofd Bureau Strategische Analyse binnen de IRF van het ministerie van Financiën.

Odette van de Riet

Dr. O.A.W.T. (Odette) van de Riet is sinds eind 2012 leidinggevende van het Behavioural Insight Team (BIT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarvoor was zij programmamanager bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Voordat Odette in 2008 bij IenW kwam werken werkte zij als onderzoeker, universitair docent en managing director bij de Technische Universiteit Delft; en als manager bij het onderzoeksinstituut RAND Europe.

Odette van de Riet is afgestudeerd in de Civieltechnische bestuurskunde aan de Universiteit Twente en is gepromoveerd met het proefschrift ‘Policy analysis in multi-actor settings’ aan de Technische Universiteit Delft.