Dick Schoof directeur-generaal AIVD

Dick Schoof wordt directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 17 november 2018.

Dick Schoof

Drs. H.W.M. (Dick) Schoof is sinds 2013 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij onder andere directeur-generaal Politie bij hetzelfde ministerie, directeur-generaal Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hoofddirecteur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst IND en plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Justitie.

Dick Schoof studeerde Planologie aan de Universiteit van Nijmegen.

De benoeming van Dick Schoof is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.