Marja Appelman directeur Woningmarkt bij BZK

Marja Appelman wordt met ingang van 1 augustus 2018 directeur Woningmarkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Marja Appelman

Drs. M.D. (Marja) Appelman is op dit moment directeur Kansspelautoriteit. Daarvoor was zij partner van het adviesbureau SiRM. Eerder was zij ook plv. directeur Zorgmarkten Cure en plv. en wnd. directeur Marktwerking bij de Nederlandse Zorgautoriteit en afdelingshoofd bij het Centraal Planbureau.

Marja Appelman stuurde Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.