Bertine Steenbergen directeur Veiligheid en Bestuur bij JenV

Bertine Steenbergen wordt per 1 augustus 2018 benoemd tot directeur Veiligheid en Bestuur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bertine Steenbergen

Drs. B. (Bertine) Steenbergen MPA is sinds september 2017 in die functie al als waarnemer gedetacheerd vanuit ABD Interim. Eerder was zij programmadirecteur van het Aanjaagteam Verwarde Personen, vervulde zij een tweetal directeursfuncties bij het ministerie van BZK en werkte zij bij de gemeente Den Haag, het rijksprogramma Andere Overheid en het ministerie van Financiƫn.

Bertine Steenbergen studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en aan de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur (MPA).