Martin Kouwenhoven afdelingshoofd Wegverkeersbeleid bij IenW

Martin Kouwenhoven wordt met ingang van 1 september 2018 benoemd tot afdelingshoofd Wegverkeersbeleid bij de directie Wegen en Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Martin van Kouwenhoven

Drs. M.L.M (Martin) Kouwenhoven werkt op dit moment als plaatsvervangend Hoofd Beleid bij de Tweede Kamerfractie van de VVD. Eerder was Kouwenhoven werkzaam als senior beleidsmedewerker Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de Tweede Kamerfractie VVD en als beleidsmedewerker bij Bureau Bestuursstaf bij het ministerie van Economische Zaken.

Martin Kouwenhoven heeft een master behaald in Bestuurskunde en Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.