Nico Laagland directeur CIBG

Nico Laagland is per 1 juli 2018 benoemd als directeur van het CIBG. CIBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nico Laagland

N.A. (Nico) Laagland was vanaf december 2017 al als interim-directeur werkzaam bij het CIBG. Eerder was hij onder andere directeur SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst).

Nico Laagland studeerde aan de Nederlandse Politie Academie en hij volgde de tweejarige postdoctorale studie Facilitair Management aan de Universtiteit van Groningen en Eindhoven.