Mickie Schoch plaatsvervangend directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij Financiën

Mickie Schoch is per 1 september 2018 benoemd tot plaatsvervangend directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën.

Mickie Schoch

M.R. (Mickie) Schoch MSc werkt sinds juni 2017 bij het ministerie van Financiën als hoofd Internationale Economie en Financiële Instellingen. Daarvoor werkte zij bij het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken.

Mickie Schoch studeerde Economics for Development aan de Oxford University en Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.