Astrid Bronswijk en Wim Jansen ruilen van functie

Astrid Bronswijk en Wim Jansen ruilen per 1 september 2018 van functie. Astrid Bronswijk start dan als hoofd Exportkredietverzekering en Investeringsgarantie bij de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen van de Generale Thesaurie bij het ministerie van Financiën. Wim Jansen begint op die datum bij de gemeente Den Haag als hoofd Internationale Zaken.

Astrid Bronswijk en Wim Jansen

Drs. A.M.M. (Astrid) Bronswijk is sinds 2007 hoofd Internationale Zaken bij de gemeente Den Haag. Eerder bekleedde zij verschillende functies bij het ministerie van Economische Zaken en werkte zij als consultant. Astrid Bronswijk studeerde Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Drs. W.A.A. (Wim) Jansen is sinds 2011 hoofd Exportkedietverzekering en Investeringsgarantie, tevens plv. directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij het ministerie van Financiën. Daarvoor vervulde hij diverse functies bij de ministeries van Financién en Economische Zaken.
Wim Jansen studeerde Economie aan de KU Brabant.