René Jansen bestuursvoorzitter bij de Kansspelautoriteit

René Jansen wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit. De benoeming gaat in op 1 oktober 2018.

René Jansen

Drs. R.J.P (René) Jansen was van augustus 2015 tot april 2018 lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarnaast was hij in die periode voorzitter van het European Healthcare Fraud & Corruption Network. Daarvoor werkte hij als bestuursadviseur bij Twynstra Gudde en vervulde hij meerdere bestuursfuncties bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ook is hij werkzaam geweest bij het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

René Jansen studeerde Sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast rondde hij de opleiding ‘Senior Managers’ in Government aan de Harvard University af.

De Kansspelautoriteit (Ksa) is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving rond kansspelen. Ook verleent de Ksa vergunningen voor het mogen organiseren van kansspelen.