Hans de Vries directeur Nationaal Cyber Security Centrum bij JenV

Hans de Vries wordt per 1 januari 2019 benoemd tot directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Op dat moment wordt het huidige Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als zelfstandige taakorganisatie onder JenV geplaatst. Tot 1 januari geeft Hans de Vries als kwartiermaker/beoogd directeur NCSC uitvoering aan de verzelfstandiging en het plaatsingstraject van het NCSC.

Ministerie van Justite en Veiligheid

Mr. H.L. (Hans) de Vries was tot 1 september 2018 hoofd Nationaal Cyber Security Center en plaatsvervangend directeur Cyber Security bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid. Daarvoor werkte hij meerdere jaren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onder andere bij het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV), als hoofd Regie bij de bedrijfsvoering van BZK en als hoofd ICT Beheer. Eerder bekleedde hij bij Vroom & Dreesmann Warenhuizen meerdere functies.

Hans de Vries studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden.