Peter Kok overleden

Peter Kok is 8 september op 60-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds medio 2017 ambassadeur in Dublin.

Peter Kok

Mr. drs. P.W. (Peter) Kok was daarvoor ambassadeur in Luxemburg. Eerder was hij coördinator EU-benoemingen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en directeur Internationaal bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Wij wensen zijn familie, vrienden en collega’s veel sterkte toe met dit grote verlies.