Astrid Raaphorst directeur Kernprocessen NL en Juridische Zaken bij RVO.nl

Astrid Raaphorst wordt per 1 januari 2019 benoemd als directeur Kernprocessen NL en Juridische Zaken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) van het ministerie van Economische zaken en Klimaat.

Raaphorst_A

Drs. J.H.W. (Astrid) Raaphorst werkt sinds 2012 als (programma)directeur aan de herinrichting van het Meldkamerdomein, C2000 en 112 bij het directoraat-generaal Politie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tussen 2006 en 2012 vervulde zij verschillende andere leidinggevende functies op het veiligheidsdomein, waaronder die van plaatsvervangend directeur Politie en hoofd bureau Korps- en Relatiebeheer agentschappen en zelfstandige bestuursorganen. Eerder vervulde zij diverse financiƫle functies binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Astrid Raaphorst studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gestudeerd.