Delroy Blokland en Peter Wagenmaker ruilen van functie

Delroy Blokland en Peter Wagenmaker ruilen per 1 januari 2019 van functie.

Delroy Blokland en Peter Wagenmaker

Drs. D. A. (Delroy) Blokland is momenteel werkzaam als MT-lid bij de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Eerder was hij bij EZK onder meer werkzaam als coördinator bij het Kenniscentrum voor Ordeningsvraagstukken en bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Delroy Blokland studeerde Politicologie en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.

Drs. P. (Peter) Wagenmaker is momenteel werkzaam als MT-lid Openbaar Vervoer en Stations bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Eerder werkte hij onder andere als MT-lid bij Sanctie- en Reclasseringsbeleid en bij Toegang Rechtsbestel, bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Peter Wagenmaker studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze ruil is een van de uitkomsten van een recent georganiseerde Rijksbrede ruilbijeenkomst voor ABD-managers.