Rob van Brouwershaven kwartiermaker programmadirecteur Visie LNV

Rob van Brouwershaven is per 19 november 2018 benoemd tot kwartiermaker programmadirecteur Implementatie Visie LNV bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Hij blijft daarnaast binnen LNV de komende tijd verantwoordelijk voor de portefeuille Klimaat.

Rob van Brouwershaven

Drs. R.P. (Rob) van Brouwershaven is sinds 2015 directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit bij het ministerie van LNV. Daarvoor was hij onder andere directeur Natuur & Biodiversiteit bij het toenmailge ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hij begon zijn loopbaan bij het ministerie van OCW.

Rob van Brouwershaven studeerde Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.