Donné Slangen directeur Natuur bij LNV

Donné Slangen wordt directeur Natuur bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. De benoeming gaat in op 1 december 2018.

Donné  Slangen

Drs. D.L.M. (Donné) Slangen is sinds 2012 directeur Omgeving, Communicatie en Strategie Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij onder andere directeur Regionale bereikbaarheid en Veilig transport bij het ministerie van IenM en directeur Beleidsprogramma versnelling besluitvorming infrastructuur bij de toenmailge ministeries van VenW en VROM.

Donné Slangen studeerde Economische geografie aan de Universiteit Utrecht.