Michael de Vries afdelingshoofd Juridische aangelegenheden, Sociale Verzekeringen, Internationaal en Arbeid bij SZW

Michael de Vries start op 1 januari 2019 als afdelingshoofd Juridische aangelegenheden, Sociale Verzekeringen, Internationaal en Arbeid (SVIA) bij de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische aangelegenheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Michael de Vries

Mr. M.F.A. (Michael) de Vries werkt sinds 15 mei 2018 al als waarnemend afdelingshoofd bij SVIA. Eerder heeft hij onder andere diverse functies vervuld bij de Sociale Verzekeringsbank, het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat.

Michael de Vries studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden.