Heleen Groot programmadirecteur Aan de Slag bij BZK

Heleen Groot wordt per 1 januari 2019 benoemd als programmadirecteur Aan de Slag bij het programmadirectoraat-generaal Omgevingswet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Heleen Groot

Dr. H.A.M. (Heleen) Groot is sinds juni 2018 al waarnemend directeur voor dit programma. Daarvoor werkte zij als MT-lid en later plaatsvervangend directeur bij de programmadirectie Eenvoudig Beter bij IenM/IenW/BZK. Eerder was zij coördinator van de interdepartementale gebiedsteams MIRT en beleidsmedewerker Mobiliteit bij het toenmalige ministerie van VenW/IenM.

Heleen Groot behaalde een doctoraal Duitse Taal- en Letterkunde en een doctoraal Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en de Rupprecht Karls Universität Heidelberg. Zij promoveerde aan de Universiteit van Frankfurt am Main.