Mieke Kalter directeur Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Mieke Kalter wordt per 1 februari 2019 benoemd tot directeur Kabinet Gouverneur van Sint Maarten.

Mieke Kalter

Mr. H.J.J. (Mieke) Kalter is nu coördinerend beleidsjurist bij het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij onder andere senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en senior jurist bij de Raad van State.

Mieke Kalter studeerde Internationaal en Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.