Judith Bloem afdelingshoofd Gezond Werken bij SZW

Judith Bloem is benoemd als afdelingshoofd Gezond Werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Judith Bloem

Drs. J. (Judith) Bloem was sinds 1 september 2018 al waarnemend afdelingshoofd Gezond Werken. Eerder vervulde ze diverse functies bij DG Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij het Openbaar Ministerie.

Judith Bloem studeerde Organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens volgde zij een postacademische bestuurskundige opleiding en een opleiding tot onderzoeker.