Angela Schat directeur Registers & Examens bij DUO, OCW

Angela Schat wordt met ingang van 1 maart 2019 directeur Registers & Examens bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Angela Schat

Ir. A. (Angela) Schat MGM is op dit moment directeur Onderwijslogistiek & Studentondersteuning aan de hogeschool NHL Stenden. Eerder vervulde ze diverse managementfuncties bij dezelfde instelling en bij de Hogeschool van Amsterdam. Schat begon haar loopbaan bij ingenieursbureau Fluor Daniel.

Angela Schat studeerde Chemische Technologie aan de Technische Universiteit Delft. Tevens behaalde zij een Master General Management aan de Rijksuniversiteit Groningen.