Boukje van der Lecq-Meijssen directeur Toezichtsbeleid bij SODM

Boukje van der Lecq-Meijssen wordt met ingang van 1 april 2019 benoemd als directeur Toezichtsbeleid bij Staatstoezicht op de Mijnen (SODM).

Boukje van der Lecq-Meijssen

Mr. B.E.A. (Boukje) van der Lecq-Meijssen werkt momenteel als hoofd bureau Ruimte en Leefomgeving bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. Eerder was zij werkzaam bij andere onderdelen van de DCMR, onder meer als hoofd Staf, Beleid en Regie. Tussen 2000 en 2006 werkte ze als clustermanager Beleid en Overheid bij de BECO Groep BV.

Boukje van der Lecq-Meijssen studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht.