Judith Elsinghorst directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij IenW

Judith Elsinghorst start op 1 maart 2019 als directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Judith Elsinghorst

Mr. J. (Judith) Elsinghorst is momenteel werkzaam als plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder werkte ze onder andere als MT-lid bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Judith Elsinghorst studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht.