Startbijeenkomst ABD Kandidatenprogramma

Een goede top van de Rijksdienst vraagt om een stevige basis.

Zo opent Marjolein Voslamber de startbijeenkomst van het 17e ABD Kandidatenprogramma.

Marjolein Voslamber bij de opening van het 17e ABD Kandidatenprogramma

Ongeveer 50 genodigden kwamen op 17 januari 2019 bij elkaar om de start van het nieuwe programma bij te wonen en kennis te maken met de geselecteerde kandidaten. In haar opening ging Marjolein Voslamber, directeur Management Development Rijk tevens pDG voor de Algemene Bestuursdienst, in op de rollen van de publiek leider, die naast manager en politiek adviseur zeker ook maatschappelijk partner is. En die rol is nog niet zo eenvoudig.

Vervolgens presenteerden alle kandidaten zich kort. De kandidaten komen vanuit de verschillende ministeries, daarnaast is er één kandidaat vanuit de gemeente Den Haag, één van de Nationale Politie en één van de Sociale Verzekeringsbank.

Ferenc van Damme, communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel, sluit de middag af. Hij start met een quote van prof. Jan Rotmans: 'Geen tijdperk van veranderingen, maar een verandering van tijdperken.' Met nieuwe spelregels voor alles en iedereen. Waarbij het snappen van de gevolgen van deze nieuwe ontwikkelingen het verschil maakt tussen floreren en simpelweg overleven of tussen overleven en ten onder gaan.

En dat vraagt om een andere houding, ander taalgebruik, het betrekken van niet traditionele partijen en inzicht in de (veranderende) generaties en belevingswerelden. Het vraagt om een fundamentele herijking van de eigen houding waarbij écht samen de sleutel is.