Gabriëlle van Zoeren afdelingsmanager Internationaal Innoveren bij RVO.nl

Gabrielle van Zoeren wordt met ingang van 1 april 2019 benoemd als afdelingsmanager Internationaal Innoveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) van het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat.

Gabriëlle van Zoeren

G.A. (Gabriëlle) van Zoeren MBA is op dit moment programmacoördinator bij Stad Antwerpen. Daarvoor was zijwerkzaam bij de gemeente Rotterdam, waar zij sinds 2008 diverse functies vervulde voor Rotterdam Climate Initiative en het Economic Development Board Rotterdam.

Gabriëlle Zoeren studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam en behaalde een MBA aan de Rotterdam School of Management.