Philippe Steeghs manager R&D Waarnemingen en Datatechnologie KNMI bij IenW

Philippe Steeghs wordt met ingang van 1 maart 2019 manager R&D Waarnemingen en Datatechnologie bij het KNMI bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Philippe Steeghs

Dr. P. (Philippe) Steeghs is op dit moment manager van de TNO afdeling Applied Geosciences. Hij werkte eerder als onderzoeker en manager bij universiteiten en kennisinstellingen in binnen- en buitenland. Onder andere was hij adviseur bij de Nuclear Test-Ban Treaty Organisatie in Wenen.

Philippe Steeghs studeerde geofysica en is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft.