Katja Portegies directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat

Katja Portegies wordt per 15 maart 2019 directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Katja Portegies

K. (Katja) Portegies MSc is momenteel sectordirecteur voor de Waterschappen bij Arcadis. Daarvoor vervulde ze van 1991 tot 2011 diverse functies binnen het ministerie van IenW, onder meer als projectleider en senior beleidsmedewerker. Van 2011 tot 2015 was zij co├Ârdinerend adviseur bij de staf Deltacommissaris voor de totstandkoming van de Deltabeslissingen. Ze startte haar loopbaan in 1991 bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland als medewerker lozingsvergunningen voor chemische bedrijven.

Katja Portegies studeerde Scheikunde aan de Universiteit Leiden.