Maurits van Lelyveld hoofd Beleid, Informatievoorziening en Communicatie bij Bureau ABD

Maurits van Lelyveld wordt met ingang van 18 maart 2019 hoofd van de afdeling Beleid, Informatievoorziening en Communicatie i.o. bij Bureau Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Maurits van Lelyveld

Mr. M.R. (Maurits) van Lelyveld is op dit moment hoofd Portfoliomanagement bij het Dienstencentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij programmasecretaris Organisatiegericht Huisvesten bij het Dienstencentrum. Eerder vervulde hij de functie van beleidsmedewerker bij de Dienst Terugkeer en Vertrek van het toenmalige ministerie van Justitie.

Maurits van Lelyveld studeerde Internationaal en Europees recht met civiel effect aan de Rijksuniversiteit Groningen.