Wilbert Paulissen politiechef Oost-Brabant

Wilbert Paulissen wordt met ingang van 1 april 2019 politiechef Oost-Brabant. Hij volgt hiermee Frans Heeres op die sinds 1 januari landelijke portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politiezorg is.

Wilbert Paulissen

W. (Wilbert) Paulissen EMPM is op dit moment hoofd van de landelijke recherche. Hij begon in 1979 zijn loopbaan bij de politie op de academie en was na het voltooien van zijn opleiding inspecteur van het districtsteam in Eindhoven. Daarna was hij hoofd van verschillende diensten en vanaf 2004 achtereenvolgens plaatsvervangend korpschef Midden- en West-Brabant, plaatsvervangend korpschef Brabant-Noord en vanaf 2010 hoofd van de landelijke recherche. In die laatste rol was hij betrokken bij het – nog altijd lopende – onderzoek naar het neerhalen van de MH-17. Paulissen was één van de vijf onderzoekers van het Joint Investigation Team.