Stefan Lureman MT-lid Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij IenW

Stefan Lureman wordt met ingang van 1 april 2019 MT-lid Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stefan Lureman

Drs. S. (Stefan) Lureman is momenteel waarnemend en plaatsvervangend hoofd van de afdeling Bestuurlijke Aanpak binnen de directie Veiligheid en Bestuur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij de politie.

Stefan Lureman studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.