Hendrik-Jan Roest plv. Chief Veterinary Officer/MT-lid Veterinaire Markttoegang bij LNV

Hendrik-Jan Roest start op 15 april 2019 als plaatsvervangend Chief Veterinary Officer/MT-lid Veterinaire Markttoegang bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierwelzijn van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hendrik-Jan Roest

Dr. H.I.J. (Hendrik-Jan) Roest werkt sinds 2003 bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en voorlopers hiervan. De afgelopen zeven jaar was hij afdelingshoofd van verschillende afdelingen, waaronder de afdeling Bacteriologie en Epidemiologie. Aan het begin van zijn carrière was Roest praktiserend dierenarts in groepsprakijken in Noord-Oost Brabant en in de Betuwe.

Hendrik-Jan Roest studeerde Diergeneeskunde in Utrecht en promoveerde op Q-koorts bij geiten tijdens zijn werkzaamheden bij WBVR.