Geert Kuiper directeur Strategie, Beleidsontwikkeling en Innovatie bij Defensie

Geert Kuiper wordt directeur Strategie, Beleidsontwikkeling en Innovatie bij het directoraat-generaal Beleid in oprichting bij het ministerie van Defensie.

Geert Kuiper

Drs. G.A. (Geert) Kuiper is sinds 8 augustus 2014 plaatsvervangend directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Daarvoor vervulde hij diverse functies zoals hoofd afdeling Inlichtingen van de MIVD, hoofd Bureau secretaris-generaal en diverse beleidsfuncties bij het ministeries van Defensie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Geert Kuiper studeerde Medicijnen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.