Sebastian Reyn plaatsvervangend directeur MIVD bij Defensie

Sebastian Reyn, waarnemend hoofddirecteur Beleid, gaat naar de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Op 1 maart 2019 volgt hij Geert Kuiper op als plaatsvervangend directeur.

Sebastian Reyn

Dr. S.J.G. (Sebastian) Reyn was van 2012 tot 2014 verantwoordelijk voor de oprichting van de Joint Sigint Cyber Unit van de AIVD en de MIVD. Daarvoor gaf hij bij Defensie invulling aan meerdere beleidsfuncties en leidde hij het interdepartementale project Verkenningen. Sinds augustus 2014 was Reyn directeur Strategie, Beleidsontwikkeling en Innovatie bij Defensie tot hij per 2018 aan de slag ging in zijn huidige functie.

Sebastian Reyn studeerde Geschiedenis en internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden, University of Texas en Johns Hopkins University. Hij is in 2007 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden.