Floor Boselie-Abbenhuis MT-lid Strategie, Kennis & Innovatie bij LNV

Floor Boselie-Abbenhuis wordt met ingang van 1 april 2019 benoemd als MT-lid bij de directie Strategie, Kennis & Innovatie bij het directoraat-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Drs. F.M.H.. (Floor) Boselie-Abbenhuis werkt momenteel als programmamanager bij de directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tot eind 2018 was zij tevens waarnemend MT-lid van die directie. Daarvoor was zij in andere functies bij het ministerie van OCW werkzaam.

Floor Boselie-Abbenhuis studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.