Geert Moelker MT-lid/plv. directeur Mededinging en Consumenten bij EZK

Geert Moelker wordt per 1 april 2019 benoemd tot MT-lid/plaatsvervangend directeur Mededinging en Consumenten (MC) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Geert Moelker

Mr. L.A.G. (Geert) Moelker is vanaf februari 2016 MT-lid bij de directie Telecommarkt (sinds 1 januari 2019 de directie Digitale Economie) bij het ministerie van EZK. Eerder vervulde hij verschillende functies bij de Rijksoverheid, waaronder 7 jaar als teammanager bij de Autoriteit Consument & Markt.

Geert Moelker studeerde Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.