TMG-tafel over klimaatdilemma’s

Het klimaatbeleid staat volop in de maatschappelijke belangstelling. De TMG-tafel van 7 maart ging daarom over de klimaatdilemma’s waar alle departementen bij betrokken zijn en waar ieder op zijn eigen manier mee worstelt.

Directeur-generaal Klimaat en Energie, Sandor Gaastra, leidde de sessie in met een aantal van die dilemma’s: maatschappelijk draagvlak of politiek primaat; overheid of markt; wie betaalt de rekening.

Onder voorzitterschap van directeur ABDTOPConsult Hans van der Vlist gingen TMG’ers in gesprek met elkaar, en met leden van de Jonge Klimaatbeweging en de Young Professionals.

TMG-tafels bieden inspiratie, zelfreflectie en vakmatige ontwikkeling voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. Het principe van deze bijeenkomsten is: vóór en dóór TMG’ers met inspiratie van buiten. De TMG-activiteiten van Bureau ABD in 2019 zijn gericht op de ambitie om de maatschappelijke opgave centraal te stellen.