Guido Landheer directeur Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid bij LNV

Guido Landheer wordt per 1 juli 2019 directeur Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Internationaal functioneert hij als de plaatsvervangend directeur-generaal Agro.

Guido Landheer

Drs G.M. (Guido) Landheer is sinds 2015 werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen. Daarvoor was hij 9 jaar werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken, onder andere als directeur Topsectoren en Industriebeleid en directeur Ondernemen/Industrie en Diensten.

Guido Landheer studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.