Nadine Vaes hoofd Landelijk Informatie- en Expertise Centrum bij JenV

Nadine Vaes start op 6 mei 2019 als hoofd Landelijk Informatie- en Expertise Centrum bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nadine Vaes

Mr. N.M. (Nadine) Vaes is momenteel programmamanager Arbeidsuitbuiting bij de Inspectie SZW bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiervoor vervulde ze de functie van hoofd Recherche bij de directie Opsporing van de Inspectie SZW. Eerder was zij bij het ministerie van Veiligheid en Justitie hoofd van het Landelijk Bureau Bibob.

Nadine Vaes studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Ze behaalde tevens een MPA aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag.